Rända läbi
  universumi ajaloo.

  17,8 miljardit aastat ühe autosõiduga.

 • Sõida läbi
  Maa ja elu ajaloo.

  4,6 miljardit aastat oma mugavas autos.

 • Tee kaasa
  Homo sapiensi lugu.

  Meie liigi ilmumine, võitlused ja ellujäämine.
  Ja tänapäevaseks saamine.

 • Sõida läbi
  Eesti Vabariigi ajaloo.

  Iga aasta tähtsündmused otse sinu autosse.

Google play App store

Tere tulemast ajamasinasse!

Muuda pikad igavad autosõidud harivateks rännakuteks läbi aja.

Sukeldu haaravatesse vestlustesse reisikaaslastega.

Sõida läbi nelja põneva loo:

 • Universumi lugu

  Kõigepealt soovitame me teha rännaku läbi kogu universumi ajaloo. Alustad oma rännakut Suurest Paugust ja rändad läbi kogu aja kuni tänaseni välja täpselt nii, nagu su teekond kulgeb. Jälgi, kuidas universum paisub, tähed süttivad, galaktikad moodustuvad. Kuidas saladuslik tumeenergia annab universumi paisumisele hoogu juurde. Siin hakkab Linnutee kuju võtma. Seal moodustub Põhjanael. Nüüd Päike, paarsada meetrit hiljem juba Maa. Sündmused tulevad järjest kiiremini ja kiiremini … Ookeanid. Elu tekkimine. Dinosaurused ilmuvad ja kaovad. Imetajad. Neandertallased. Sapiens ... Ja sa oled turvaliselt tagasi olevikus. Sa oled jõudnud oma sihtkohta ja oled samas veetnud maanteel kvaliteetaega, kogedes kogu universumi ajalugu täiesti uuel viisil. Sa oled sellest läbi sõitnud!

 • Maa ja elu lugu

  Või sa võid sõita läbi Maa ja elu loo. Alustad Maa moodustumisega. Elad üle Suure Hilise Pommitamise. Näed ookeanide ja hiidmandrite teket, elu sündimist ja veest kuivale maale tulemist. Sõidad läbi kõik geoloogilised eoonid, aegkonnad ja ajastud. Kannatad välja proterosoikumi ja Igava Miljardi. Oled tunnistajaks elu plahvatamisele kambriumis, rändad ringi devoni metsades, võitled hiiglaslike karboni kiilidega. Elad üle kõik massilised väljasuremised. Ja täpselt kui sa oma sihtkohta jõuad, oled jällegi turvaliselt tagasi olevikus.

 • Meie enda lugu

  Või sõida läbi meie enda - Homo sapiensi loo. Alustad meie ilmumisega kuskil Aafrika Sarvel. Sõidad läbi kõikide meie õnnestumiste ja tagasilöökide. Oled väljasuremise äärel. Leiutad kunsti, kohtud neandertallaste ja Denisova inimestega, asustad Ameerika, osaled põllumajanduslikus revolutsioonis. Viimased meetrid teekonnast. Rooma asutamine. Karl Suur. Pool meetrit veel. Inimkond kosmoses. Ja jällegi, täpselt kui sa jõuad oma sihtkohta, oled kenasti tagasi olevikus.

 • Eesti Vabariigi lugu

  Ja loomulikult võid sa sõita ka läbi Eesti Vabariigi ajaloo. 102 aastat ühtlaselt jaotatud sinu teekonnale, iga aasta kohta toodud seda iseloomustavad sündmused. Näed vabariigi sündimist, aga kohe ka Vabadussõda. Iseseisvus, mille kohale tulevad hämmastava kiirusega suure sõja märgid. Teine maailmasõda. Nõukogude aja mured ja rõõmud. Iseseisvuse taastamine, kroon, NATO, Euroopa Liit, Silvergate. Iga aasta kohta on ära toodud peamised ja iseloomulikud sündmused Eesti kohta, samuti rahvusvaheliselt oluline ja huvitav kontekst. (Vali selle loo sõitmiseks pikem teekond, sest aastaid on Eesti Vabariigil juba omajagu.)

 • Täpselt sinu teekonnale kalibreeritud

  Kõik lood on teadusliku täpsusega kalibreeritud täpselt sinu teekonnale, ükskõik mis teekonna sa valid. Iga kilomeeter ja meeter vastab täpselt õigele ajavahemikule sõltuvalt sinu valitud loost ja su teekonnast. Lugude tegelik füüsiline läbi sõitmine paneb nende ajateljed ja sündmused täiesti uude perspektiivi. Perspektiivi, mis on kummaliselt isiklik, meeldejääv ja haarav.

13,799 mrd a.t. Suur Pauk

10,5 mrd a.t. Vanim avastatud
supernoova

4,543 mrd a.t. Maa

2 mrd a.t. Eukarüoodid

1 mrd a.t. Esimesed
loomad

541 m a.t. Kambriumi plahvatus

68 m a.t. Türannosaurus
Rex

2,588 m a.t. Kivist tööriistad

200 t a.t. Homo Sapiens

10 000 e.m.a. Põllumajandus

Selgitus: mrd a.t. - miljardit aastat tagasi, m a.t. - miljonit aastat tagasi, t a.t. - tuhat aastat tagasi, e.m.a. - enne meie aega

 • Pikkadeks tuttavateks teekondadeks

  Sa naudid ajas rändamist enim, kui kasutad ajamasinat oma tavapärastel (pikkadel) teekondadel. Niisugustel, mida sa tead ja tunnetad väga hästi. Loo sündmuste seostamine sulle tuttavate kohtadega annab sündmuste skaala ja ajaliste proportsioonide kohta täiesti uue ja huvitavalt isikliku tunnetuse. Siin selle tuttava ringtee juures tekib esimene täht. Seal selle silla juures esimene galaktika. Vana tuuliku juures moodustub Maa. Kilomeeter enne vanaema maja ilmuvad dinosaurused ja metsa vahele jõudes neid enam ei ole. Vaalad ronivad ookeanist välja, siis jälle tagasi. Paar meetrit enne kohale jõudmist ilmub lõpuks sapiens. Ja siis oledki sa kohal. Nii oma sihtkohas kui ka olevikus.

HARIVAD LOOD

Neli huvitavat ja harivat lugu:

 • Universumi ajalugu
 • Maa ja elu lugu
 • Homo Sapiensi lugu
 • Eesti Vabariigi lugu

TÄPSELT KALIBREERITUD

Ükskõik mis teekonna sa valid, lood on alati täpselt sellele teekonnale kalibreeritud ja „laotatud“. Sa sõidad läbi aja(telje) teadusliku täpsusega.

EELISTA TUTTAVAID (PIKKI) TEEKONDI

Ajas rändamise kogemus on eriti huvitavalt isiklik ja meeldejääv, kui sa kasutad ajamasinat tuttavatel teekondadel. Sündmuste seostamine tuttavate kohtadega annab sulle lugudest ja ajatelgedest täiesti uue kogemuse

OLE VALMIS SELGITAMA

Lugude sidumine tuttava teekonnaga tekitab huvi ja uudishimu. Rohkearvulised küsimused on garanteeritud. Ole valmis nendega tegelemiseks. Ja valmis ka vastusteks stiilis „nojah, selle vaatame pärast kodus täpsemalt järgi.“

Kuidas ajamasinat kasutada?

1. Pane ajamasin käima. Sisesta sihtkoht. Nihuta vajadusel kaarti, et sihtkoht oleks võimalikult täpselt seal, kus teekond peaks tegelikult lõppema.
2. Vali lugu, mida sa soovid sõita.
3. Vajuta  ja hakka sõitma!
4. Ajamasin „laotab“ valitud loo sündmused teadusliku täpsusega sinu valitud teekonnale. Vastavalt sellele, kuidas su teekond edeneb, esitab ajamasin sinu valitud loo sündmusi. Täpselt proportsioonis su tegeliku teekonnaga.
5. Naudi. Kuula. Õpi. Aruta.
6. Täpselt kui sa jõuad oma sihtkohta, saab läbi ka sinu valitud lugu ja sa jõuad turvaliselt tagasi olevikku.

Google play App store